e-Fatura Uygulaması Merkez Birim'de tanımlı olan Posta Kutusu rolü olan kullanıcı listesi e-Fatura Uygulaması Merkez Birim'de tanımlı olan Gönderici Birim rolü olan kullanıcı listesi